Atviroji lingvistikos olimpiada, 2022 m. žiemos švenčių turas (pasibaigęs)

0N taškų

Peržiūros režimas

1 užduotis (10 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X1. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X1 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Šuo loja.

ɡɔɡs ʔɔ hiːnk

Gydytoja(s) ir Marija girdi kiškį.

makaɪ t͡ʃ maɭiːja ʔɔ kaː ɡ toːbɪ̥

Loja šuo.

hiːnk ʔɔ ɡ ɡɔɡs

Rašo gydytoja(s).

ʔɔʔɔhan ʔɔ ɡ makaɪ

Valo Marija kėdę.

kɨɡt͡ʃið ʔɔ ɡ maɭiːja ɡ ðaɪkʊɖ

Gydytoja(s) valo kėdes.

makaɪ ʔɔ hakɨɡt͡ʃið ɡ ðaðaɪkʊɖ

Kiškis nuveja lėtą šunį. / Kiškį nuveja lėtas šuo.

toːbɪ̥ ʔɔ ʂaːmʊð sbaːbiɡɪ̥ ɡɔɡs

Marija rašo.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Girdi gydytoja(s) šunį. / Girdi gydytoją šuo.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Šunį ir kiškį nuveja Marija.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Šunys loja.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Lėtas kiškis girdi gydytojus (-as).

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

2 užduotis (8 taškai)

Visi šie itališki žodžiai (a–e) padaryti iš vieno ar kito patiekalo pavadinimo. Vienas iš šių žodžių padarytas šiek tiek kitaip, nei kiti – jį sudarant yra įvykęs vienas papildomas procesas. Kuris tai žodis?

(a)gelateria

(b)hamburgheria

(c)creperia

(d)pizzeria

(e)cioccolateria


Sudarant lietuvių kalbos veiksmažodžius su priesaga -inėti, kai kuriais atvejais galima įžvelgti tą patį papildomą procesą, kaip ir ankstesniame klausime (apie itališkus žodžius). Kuris iš atvejų čia tiktų kaip pavyzdys?

(a′)įrodinėti

(b′)keitinėti

(c′)pardavinėti

(d′)rašinėti

(e′)skambinėti


Minėtasis procesas turi pavadinimą. Yra juokaujama, kad šis pavadinimas būtų kitoks, jei jam pritaikytume tą patį procesą, į kurį jis ir nurodo. Koks šio proceso pavadinimas?

(a″)kontrakcija

(b″)transpozicija

(c″)protezė

(d″)haplologija

(e″)sinkopė

3 užduotis (16 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X3. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X3 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Dalis raidžių vertimuose uždengta skaičiais. Jums nereikia atspėti, kas yra už jų. Uždengtas raides galite vartoti savo atsakymuose, įvesdami arba kopijuodami skaičius. Kai pateiksite visus teisingus vertimus, visas raides atidengsime!

Atkreipkite dėmesį, kad visi skaičiai, dengiantys raides, yra skirtingi, bet pačios raidės neretai kartojasi: pavyzdžiui, 98 ir 99 gali žymėti tą pačią raidę a. Tokiu atveju Jūsų atsakymuose skaičiai 98 ir 99 bus traktuojami tapačiai.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip užpildyti tokio tipo užduočių sprendimus.

Mes tvarkome namą dėl jūsų.

mɛn fXo nu wa nɪn

Mes verdame maistą.

mɛn kXn Xʊkɡɪt

Keli dalykai erzina jus.

Xʊk bɔk siXɛr nɪn

Jūs aptariate papuošimą.

nɪn kiwa Xʊkm͡bXaʊ

Keli drugeliai skrenda prie namo.

Xɪnda bɔk ɔk mo nu

Jūs valgote ananasą.

nɪn ɡɪt wXXam

Aš matau drugelį prie durų.

d͡ʒi me Xɪnda mo nusjo

Aš sakau šį dalyką dėl mūsų.

d͡ʒi ki Xʊk ré wa mɛn

Jūs skrendate.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Mes matome drugelį prie ananaso.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tvarkykite šį namą.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Puoškite maistą dėl manęs.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Aš prižiūriu namą.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Mes aptariame šiuos kelis namus.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Mes švenčiame šį dalyką.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Ananasas erzina burną.

(2 taškai)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

4 užduotis (5 taškai)

Žemiau pateikti 6 teiginiai nuo (a) iki (f). Kai kuriuose jų figūruoja žodžiai riblus ir frubeksas, kurie yra išgalvoti.

Pažymėkite (✓) kaip įmanoma daugiau teiginių, tačiau ne pagal tai, ar juos laikote teisingais. Vietoje to, užtikrinkite, kad jokie du teiginiai iš Jūsų pažymėtųjų neprieštarautų vienas kitam. Kitaip sakant, visi pažymėti teiginiai turi būti tarpusavyje sutaikomi, remiantis įprasta logika ir Jūsų žiniomis apie tai, kaip veikia kalba.

(a)Kajus yra riblus frubekso testuotojas.

(b)Kajus yra lengvo būdo, šmaikštus ir nelinkęs sureikšminti sunkumų.

(c)Riblus reiškia ‚buvęs, ankstesnis‘.

(d)Kajus testuoja frubeksą.

(e)Riblus reiškia ‚rimtas‘.

(f)Kajus anaiptol nėra riblus.

5 užduotis (3 taškai)

Atgaminkite Salomėjos Nėries Senelės pasakos pirmąją strofą:

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Taip pat peržvelkite šią eilutę iš XVII a. Samuelio Boguslavo Chylinskio į lietuvių kalbą išversto Naujojo Testamento:

Ne wiſiemus ʒmonemus, bet Swiedkamus kurie aprynkti buwo pirm to nog diewa, mums ipaciey, kurie walgieme ir giereme ſu jo, kad kiełes iß numiruſiu. (Apd 10,41)


Ką bendruoju atveju (nebūtinai Senelės pasakos kontekste) senesnėje lietuvių kalboje reiškė žodis mažiemus?

(a)mažiesiems

(b)mažiems

(c)mažiems mums

(d)man žiemą

(e)mums žiemą

6 užduotis (8 taškai)

Žemiau pateikti 5 sakiniai astūrų kalba, artimai gimininga ispanų kalbai. Kiekvienam iš jų pateikta po 2 interpretacijas. Viso išeina 10 interpretacijų (a–j).

Šioje kalboje prielinksnio (prepozicijos) a reikšmė artima anglų kalbos to – pavyzdžiui, a Paula be kita ko gali reikšti ‚Paulai‘ ir ‚į Paulą‘. Skirtumas tarp abre : ábrese : ábrese-y lietuvių kalboje galėtų būti verčiamas atidaro : atsidaro : jam / jai atsidaro. Be to, el ir la yra apibrėžtumo artikeliai, reikšme panašūs į anglų the.

8 iš 10 interpretacijų yra teisingos. Kurios?


(a)A Paula, la puerta ábrese-y fácil gali reikšti ‚Paulos (kambario) durys lengvai atidaromos‘.

(b)A Paula, la puerta ábrese-y fácil gali reikšti ‚(Šios) durys Paulai lengvai atidaromos‘.


(c)A Guillermo, la lletra lléese-y fácil gali reikšti ‚Giljermo rašysena lengvai perskaitoma‘.

(d)A Guillermo, la lletra lléese-y fácil gali reikšti ‚(Ši) rašysena Giljermui lengvai perskaitoma‘.


(e)A Carla, el nome pronúnciase-y fácil gali reikšti ‚Karlos vardas lengvai ištariamas‘.

(f)A Carla, el nome pronúnciase-y fácil gali reikšti ‚(Šis) vardas Karlai lengvai ištariamas‘.


(g)A Xuan, el papel quémase-y fácil gali reikšti ‚Šuano popierius lengvai sudeginamas‘.

(h)A Xuan, el papel quémase-y fácil gali reikšti ‚(Šis) popierius Šuanui lengvai sudeginamas‘.


(i)A Xaime, el golor siéntese-y fácil gali reikšti ‚Šaimo kvapas lengvai pajuntamas‘.

(j)A Xaime, el golor siéntese-y fácil gali reikšti ‚(Šis) kvapas Šaimui lengvai pajuntamas‘.

7 užduotis (10 taškų)

Peržiūrėkite ukrainiečių kalbos žodžius, pateiktus žemiau, kartu su jų vertimais į lietuvių kalbą:

beréza ‚béržas‘, borótys’a ‚kovóti‘, čérez ‚per̃, kiauraĩ‘, molóty ‚málti‘, solódkyj ‚saldùs‘, šolóm ‚šal̃mas‘, vólost’ ‚val̃sčius‘, vóroh ‚príešas‘, voróna ‚várna‘, xólod ‚šal̃tis‘.

Ukrainiečių ir lietuvių kalbos, kartu su dalimi kitų Europos ir Azijos kalbų, kitados buvo viena kalba (indoeuropiečių prokalbė), ir tapo skirtingos tik paskui, patirdamos skirtingus kitimus skirtinguose regionuose.

Visi iš aukščiau pateiktų ukrainietiškų žodžių, galimai išskyrus vieną, lietuvių kalboje turi homologus, kitaip sakant – giminiškus atitikmenis. Kiekviena homologų pora, šioms dviem kalboms dar netapus skirtingoms, buvo vienas ir tas pats žodis, skambėjęs vienu būdu ir reiškęs vieną dalyką.


Žodžiai borótys’a, čérez ir vóroh turi homologus lietuvių kalboje, bet tai nėra tie patys žodžiai, kaip jų dabartiniai vertimai ‚kovoti‘, ‚per, kiaurai‘ ir ‚priešas‘. Kaip skamba tikrieji homologai? Tai – lietuvių kalbos žodžiai (a, b, c; atitinkama tvarka), turintys jau kiek nutolusią reikšmę.

Užpildykite trūkstamus žodžių fragmentus; kirčio ženklus praleiskite.

(a) is

(b) ske

(c) rg


Lietuvių kalbos žodžių mélžti, par̃šas, tar̃ti homologai neišliko ukrainiečių kalboje. Jei jie būtų išlikę, kaip labiausiai tikėtina, kad jie skambėtų?

(a′)mélzty, póros, tórty

(b′)mélezty, pórs, tóroty

(c′)melézty, póros, tóroty

(d′)melézty, porós, tóroty

(e′)mélzty, pórs, tórty

(f′)mélezty, porós, toróty


Vienas iš užduoties pradžioje pateiktų žodžių nukrypsta nuo tam tikro dėsningumo. Dėl to, nors šiandien jis ir panašiai skamba abiejose kalbose, yra iškelta hipotezė, kad taip yra nutikę ne homologijos, o skolinimosi keliu. Kuris tai žodis?

(a″)beréza ‚béržas‘

(b″)molóty ‚málti‘

(c″)šolóm ‚šal̃mas‘

(d″)vólost’ ‚val̃sčius‘

(e″)voróna ‚várna‘

(f″)xólod ‚šal̃tis‘