Sveiki!

Ačiū, kad dalyvavote Atvirojoje lingvistikos olimpiadoje.

Jūsų rezultatas – 103,0 iš 103 taškų.

Prizai pirmiausia siūlomi surinkusiems 103,0 ir daugiau taškų. Jei tai galioja Jums, netrukus gausite laišką su tolimesniais nurodymais.

1 užduotis. Taškai: 8/8

Jūsų atsakymai:

 1. b (bė mažoji)
 2. B (bė didžioji)
 3. β (beta mažoji)
 4. в (kirilinė vė mažoji)

Iš jų įskaityta: B, b, β, в.

Per visų sprendėjų sprendimus, įskaitėme lotynų, graikų, kirilinės ir koptų abėcėlės raides, kurios turi B formą arba ją įgyja didžiųjų raidžių registre. Už mažąsias ir didžiąsias raides taškai suteikti atskirai. Taškai nesuteikti už pasikartojančius atsakymus. Pastarajam kriterijui naudotasi Unikodo standartu: kad du spaudos ženklai būtų laikomi besiskiriančiais, jie turi būti atskirai įtraukti į Unikodą. Specialios paskirties lotynų abėcėlės raidės, kaip kad turinčios fullwidth arba mathematical bold patikslinimus, pagal šį kriterijų taip pat pelnė atskirus taškus.

2 užduotis. Taškai: 12/12

Jūsų atsakymai:

TIESA  MELAS  MELAS  TIESA  TIESA  MELAS

Teisingi atsakymai (po 2 taškus):

TIESA  MELAS  MELAS  TIESA  TIESA  MELAS

Skaitvardžių nėra piraha ir mundurukų kalbose.
Apeigų metu kalbinis turinys perduodamas būgnais (vadinamaisiais talking drums) volofų, jorubų ir kai kuriose kitose kalbose.
Moterys, ugnies pavidalai ir pavojingi objektai sudaro vieną daiktavardžių klasę djirbalų kalboje. Pagal šį faktą pavadinta žymaus kognityvinės lingvistikos tyrėjo George’o Lakoffo knyga Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind.

3 užduotis. Taškai: 16/16

Jūsų atsakymai:

A  B  C  D  E  F  G
7 5 6 1 4 3 2

Teisingi atsakymai (po 2 taškus):

7  5  6  1  4  3  2

Už H atvejo paaiškinimą skirta taškų: 2/2.

Jūsų paaiškinimas:

"Tá mé i do chodladh" tiesioginė, kompozicinė reikšmė yra "aš esu tavo miege". Tokia reikšmė teoriškai įmanoma meninėje raiškoje, bet yra labai menkai tikėtina, nes artima frazė "tá mé i mo chodladh" (t. y. "aš esu savo miege") turi gramatikalizuotą, idiominę reikšmę "aš miegu".

Tá mé i do chodladh tiesioginė, kompozicinė reikšmė yra aš esu tavo miege. Tokia reikšmė teoriškai įmanoma meninėje raiškoje, bet yra labai menkai tikėtina, nes artima frazė tá mé i mo chodladh (t. y. aš esu savo miege) turi gramatikalizuotą, idiominę reikšmę aš miegu.

4 užduotis. Taškai: 22/22

Jūsų atsakymai:

A  B  C  D  E  F  G  H  I
5 1 6 8 2 4 3 9 7

Teisingi atsakymai (po 2 taškus):

5  1  6  8  2  4  3  9  7

Už vertimą skirta taškų: 4/4.

Jūsų vertimas: na xitlʼin ta stseḵ ta slhenlhanayʼ.

Teisingas vertimas: (na) xitlʼin ta stseḵ ta slhenlhanayʼ.

Užduotis sudaryta remiantis Bar-el (2001) straipsniu Plurality in Sk̲wx̲wú7mesh (Squamish Salish): A Look at Reduplication. Skvomišų kalboje ir daugiskaita, ir plurakcionalis (pakartotinai atliekamo veiksmo reikšmė, kaip kad vis kapoja) reiškiama tuo pačiu reduplikacijos būdu. Visus taškus pelnė tik tie atsakymai, kuriuose į tai atsižvelgta.

5 užduotis. Taškai: 16,0/16

Jūsų atsakymai:

(jis + ji) × (yra + ∅) × toli* (2,0 t.)
toli × toli* (2,0 t.)
(jie + jos) × (yra + buvo) × (toli + arti) (2,0 t.)

kairėn
dešinėn
kairėn kairėn
kairėn dešinėn
dešinėn kairėn
dešinėn dešinėn
kairėn kairėn kairėn
(2,0 t.)

pirmyn atgal
pirmyn atgal pirmyn atgal
pirmyn atgal pirmyn atgal pirmyn atgal
(2,0 t.)
(visai × ne) + (labai × labai*) (2,0 t.)
(svogūnai + pipirai) × ir × (pipirai + svogūnai) (2,0 t.)
ėjau × ėjau* × ir × ėjau (2,0 t.)

Apie reguliariuosius reiškinius (regular expressions) sukurta daug mokomosios medžiagos. Nesitikime šiame laukelyje temos paaiškinti geriau :) Vis dėlto, užduočiai išspręsti šios žinios turėjo būti neprivalomos. Taškai skirti proporcingai F1 įverčiui su testine sakinių, ne ilgesnių kaip 4 žodžiai, imtimi. Užduotyje vartoti reguliariųjų reiškinių žymėjimai, įprasti formaliame, matematiniame jų aptarime, o ne PCRE ar panašiuose standartuose. Išimtis yra ∅ simbolis, pavartotas savita reikšme. Vieną operatorių pavartoti klaidingai (pvz. sudėties vietoje daugybos) leidžiama, bet už tai kiekviename tokiame užduoties atvejyje atimama 0,5 taško. Atvejuose, kur prašoma išvardinti randamus sakinius, taškai taip pat atimti už daugtaškių (jų forma nesvarbi) ir tuščiųjų sekų praleidimą.

6 užduotis. Taškai: 9/9

Jūsų pavyzdžiai:

Kurdami šią užduotį, turėjome mintyje kalbos figūrą, vadinamą zeugma arba silepse. Iš dalies sprendėjų gavome atsakymų, kur, skirtingai nei prašyta užduotyje, nepavartotas galininkas; taip pat – atsakymų su kitais asmenimis, nei . Už juos skirta mažiau taškų.

7 užduotis. Taškai: 20/20

Jūsų atsakymai:

füt   heɁ   köf   tjak  pwak  faɁ   wol   loɁ  

Teisingi atsakymai (po 2,5 taško):

füt   heɁ   köf   tjak  pwak  faɁ   wol   loɁ  

Pagrindinė taisyklė: paskutiniai du garsai susikeičia (priebalsis + balsis > balsis + priebalsis; pvz. -uti > -uit). Taip pat yra keturi balsių susiliejimo procesai, tačiau jie vyksta jau tik po susikeitimo (metatezės).

 1. Priešakėjantis dvibalsis (mažiau + labiau priešakinis balsis; pvz. oe, ui) sukuria umliautą (ö, ü).
 2. Krintančiame dvibalsyje (didesnio + mažesnio pakilimo; pvz. oa, ie) pirmasis dėmuo netenka balsiškumo (wa, je).
 3. Išimtinis atvejis: ie, ue > ja, wa.
 4. Kitais atvejais lieka tik pirmasis dvibalsio dėmuo (pvz. ei > e arba oo > o).

Užduotis parengta remiantis Shanti Ulfsbjorninno dalomąja medžiaga. Joje pateiktus duomenis kiek supaprastinome – ignoravome opozicijas tarp kai kurių balsių.

Pagarbiai
Vertinimo komisija