VU FLF Atviroji lingvistikos olimpiada, 2022 m. pavasario turas (pasibaigęs)

0 iš 100 taškų

Peržiūros režimas

1 užduotis

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X1. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X1 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Tėvas migdo dukrą.

u tŋa u pɨntʰjaʔ ja ka kʰuːn

Sūnus maitina dukrą.

u kʰuːn u pɨnbaːm ja ka kʰuːn

Lyja.

ka slap

Šamanė padaro, kad lytų.

ka nʌŋkɲa ka pɨnslap

Sūnus puošia namą.

u kʰuːn u pɨnpʰoːʔ ja ka ijeŋ

Gėlė pražysta.

u sɨntieu u pʰoːʔ

Šamanas miega.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių.

Sūnus padaro, kad lytų.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių.

Motina valgo.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių.

Gėlė maitina šamanę.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių.

2 užduotis

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X2. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X2 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Dalis raidžių vertimuose uždengta skaičiais. Jums nereikia atspėti, kas yra už jų. Uždengtas raides galite vartoti savo atsakymuose, įvesdami arba kopijuodami skaičius. Kai pateiksite visus teisingus vertimus, visas raides atidengsime!

Atkreipkite dėmesį, kad visi skaičiai, dengiantys raides, yra skirtingi, bet pačios raidės neretai kartojasi: pavyzdžiui, 98 ir 99 gali žymėti tą pačią raidę a. Tokiu atveju Jūsų atsakymuose skaičiai 98 ir 99 bus traktuojami tapačiai.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip užpildyti tokio tipo užduočių sprendimus.

Ugnis sudegins namą.

təmXik təɟeXm copw

Meška nužudys elnią.

XəwaXm karXə sXtw

Piemuo sulauks meškos.

mbrXkXe XəwaXm naXow

Meška sulauks piemens.

XəwaXm mbrXkXe wunaXow

Ugnis nužudys mešką.

təmXik XəwaXm wusXtw

Aš pasamdysiu mokytoją.

ŋa slXpXən sXXXrŋ

Šuo sulauks manęs.

kʰX ŋa wunaXow

Aš sulauksiu laiško.

ŋa tasXok naXoŋ

Aš sulauksiu šuns.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Piemuo pasamdys mokytoją.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Elnias nužudys mokytoją.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Mokytojas nužudys elnią.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Laiškas sulauks manęs.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

3 užduotis

Tolimesnėse trijose pastraipose kartojamos tos pačios pastabos iš ankstesnių užduočių, tačiau ši užduotis nėra nė vienos iš ankstesniųjų tęsinys – ji yra jau apie kitą kalbą!

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X3. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X3 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Dalis raidžių vertimuose uždengta skaičiais. Jums nereikia atspėti, kas yra už jų. Uždengtas raides galite vartoti savo atsakymuose, įvesdami arba kopijuodami skaičius. Kai pateiksite visus teisingus vertimus, visas raides atidengsime!

Atkreipkite dėmesį, kad visi skaičiai, dengiantys raides, yra skirtingi, bet pačios raidės neretai kartojasi: pavyzdžiui, 98 ir 99 gali žymėti tą pačią raidę a. Tokiu atveju Jūsų atsakymuose skaičiai 98 ir 99 bus traktuojami tapačiai.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip užpildyti tokio tipo užduočių sprendimus.

Štai namas.

ɐXʃ ɐ XXzɐ

Esu name.

iXXow nɐ XXzɐ

Esu namie.

iXXow Xj̃ XXzɐ

Štai vieta.

ɐXʃ u XuXaɾ

Esu vietoje.

iXXow nu XuXaɾ

Esu vietoje Jūsų.

iXXow Xj̃ XuXaɾ XX XXXe

Esu tose vietose.

iXXow nXXXʃ XuXaɾXʃ

Pažįstu tuos pavojus.

kXɲeXu XXXʃ XɨɾXXuʃ

Pažįstu aną vietą.

kXɲeXu XXXXX XuXaɾ

Štai Jūs.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Esu pavojuje. (= Man gresia pavojus.)

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Pažįstu namą.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Esu anoje vietoje.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Pažįstu tą vietą.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

4 užduotis

Tolimesnėse trijose pastraipose kartojamos tos pačios pastabos iš ankstesnių užduočių, tačiau ši užduotis nėra nė vienos iš ankstesniųjų tęsinys – ji yra jau apie kitą kalbą!

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X4. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką – atsakymo laukelis supulsuos ir nusispalvins žaliai. Kalbos X4 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Dalis raidžių vertimuose uždengta skaičiais. Jums nereikia atspėti, kas yra už jų. Uždengtas raides galite vartoti savo atsakymuose, įvesdami arba kopijuodami skaičius. Kai pateiksite visus teisingus vertimus, visas raides atidengsime!

Atkreipkite dėmesį, kad visi skaičiai, dengiantys raides, yra skirtingi, bet pačios raidės neretai kartojasi: pavyzdžiui, 98 ir 99 gali žymėti tą pačią raidę a. Tokiu atveju Jūsų atsakymuose skaičiai 98 ir 99 bus traktuojami tapačiai.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip užpildyti tokio tipo užduočių sprendimus.

Jis bėga.

XXɲʃ XkXXn

Ji eina.

XXɲa Xt

Jam reikia bėgti.

XXɲam Xr jXXkXXn

Jai reikia plauti skalbinius.

XXɲai Xr jXmXXXaː XXʎa

Ji turi pinigus.

XXɲai Xr XXXXa

Jis piešia pinigus.

XXɲʃ zXXeː XXXXu

Ji sprendžia problemą.

XXɲa XXsiXa probleːmu

Ji bėga.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Jam reikia eiti.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Jis turi problemą.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Ji turi skalbinius.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Jam reikia plauti pinigus.

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

5 užduotis

Lotynų kalbos daiktavardžiai, kurie vardininko (nominatyvo) linksnyje baigiasi -us, gali būti linksniuojami skirtingai. Vien vardininko (nominatyvo) galūnė neišduoda, kokios bus kitų linksnių galūnės.

Konkrečiai, taip besibaigiantys daiktavardžiai gali būti 2, 3 arba 4 linksniuotės. Jas atitinka skirtingi linksnių galūnių rinkiniai.

Žemiau pateikta 12 daiktavardžių, priklausančių įvairioms linksniuotėms (jos nurodytos skliaustuose).

radius (2)
‚spindulys‘

tempus (3)
‚laikas‘

sensus (4)
‚pojūtis‘

locus (2)
‚vieta‘

opus (3)
‚darbas‘

gradus (4)
‚laipsnis‘

bulbus (2)
‚gumbas‘

genus (3)
‚giminė‘

intellectus (4)
‚suvokimas‘

focus (2)
‚židinys‘

pectus (3)
‚krūtinė‘

manus (4)
‚ranka‘

Chloja gerai moka angliškai, bet nemoka lotyniškai. Vis dėlto, beskaitydama aukščiau pateiktą lentelę, ji sugalvojo, kaip būtų galima atspėti linksniuotes dar daugiau žodžių su galūne -us!

Atspėkite Chlojos idėją ir užpildykite procedūros schemą, pateiktą žemiau.

Jūsų procedūrą patikrinsime ir su žodžiais, kurių nėra aukščiau pateiktoje lentelėje – su kiekvienu iš jų, Jūsų procedūros spėjimai gali būti arba teisingi, arba klaidingi.

Siekiame nuspėti, kokia žemiau pateikto lotynų kalbos žodžio linksniuotė.

Tai naujai pateiktas žodis – jo nematėte aukščiau pateiktoje lentelėje! Žodis užrašytas įprastine rašyba, be ilgumo ženklų; visos šio žodžio kamieno raidės uždengtos skaičiais.

XXXXXXus

Kad išsiaiškintume šio lotyniško žodžio linksniuotę, anglų (ne lotynų!) kalbos žodyne ieškosime žodžių (-io).

(Daugiausia galima ieškoti 9 žodžių.)

1. Tikriname žodyne, ar egzistuoja toks anglų kalbos žodis:

Įveskite raides ir skaičius – jie atliepia raides iš aukščiau minimo lotyniško žodžio, kurio linksniuotę mėginame atspėti.

Jei taip, lotyniškas žodis yra linksniuotės.

Jei ne, lotyniškas žodis yra linksniuotės.

0%

6 užduotis

Žemiau pateikti aštuoni žodžiai ir frazės lietuvių kalba, sunumeruoti nuo 1 iki 8.

  1. lygiakraštis trikampis
  2. lygiašonis trikampis
  3. įvairiakraštis trikampis
  4. degalai
  5. parašas
  6. personalas
  7. skaitinys
  8. skyryba

Dabar žemiau pateikti – sumaišytu eiliškumu – jų vertimai į vieną iš austronezinių kalbų, užrašyti raštu, kuris šiai kalbai vartotas istoriškai, bet jau nebevartojamas.

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H. 

Atkurkite eiliškumą:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Šioje užduotyje Jūsų surinktų teisingų atsakymų yra:

Pusė arba mažiau

Daugiau nei pusė

Beveik visi

Visi

7 užduotis

Ši užduotis yra apie garsų derėjimo žodyje taisykles – fonotaktiką.

Žemiau pateikti du visiškai uždengti vienos iš žemaičių tarmių – Tirkšlių tarmės – žodžiai, užrašyti Tarptautine fonetine abėcėle (TFA, IPA). Kirčio ir priegaidės nežymime:

XXXXXXX

XXXXXX

Iš uždengtų garsų sudėliokite dar 18 kombinacijų, kurios būtų arba tikri žodžiai šiame dialekte, arba tiesiog skambėtų kaip tokie, nes atitiktų dialekte galiojančias fonotaktikos taisykles.

Kiekviename Jūsų atsakyme (garsų kombinacijoje) atskirai, kiekvienas garsą dengiantis skaičius gali pasitaikyti tik po vieną kartą. Be to, patys atsakymai turi nesikartoti.

Nepamirškite spėlioti!

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.

Įveskite tik skaičius.