VU FLF Atviroji lingvistikos olimpiada, 2023 m. pavasario turas

0N taškų

Dalyvaujate kaip: guest@flf.vu.lt

Informacija

2023-04-11
13:36

Įkeltas prizų fonde esančių knygų sąrašas.

2023-04-07
19:35

Pakeitimas: daugumoje 3 ir 4 užduočių punktų pridėtos žodžių ilgį sufleruojančios užuominos, tokios, kaip pavyzdyje dešinėje. Vertindami, kad užduočių komplektas išėjo per sudėtingas ir pernelyg imlus dalyvių laikui, jas pridėjome prie tų punktų, kurie šio pakeitimo metu dar nebuvo išspręstì nė vieno dalyvio.

2023-04-05
23:07

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų dėl nenumatyto mūsų sistemos trūkumo, 3 užduotyje kai kuriems dalyviams, vos pradėjusiems dalyvavimą, gali būti rodomi jų ankstesnio turo atsakymai. Prašome juos ignoruoti.

2023-04-05
18:40

Pakeitimas: 2 užduotyje nuo šiol priimama dalis atsakymų, kurie anksčiau nebuvo priimami. Tai – kalbos X2 dvejopos variantinės veiksmažodžių formos. Iki tol buvo priimami tik tie variantai, kurie egzistuoja mažiau formaliame kalbos X2 registre.

1 užduotis (10 taškų)

Užduoties idėja pritaikyta iš Break it Down! (NACLO 2019, autoriai Tom McCoy ir Sonia Reilly)

Galime atspėti, ką reiškia, pavyzdžiui, žodis nugaruoti, net jei niekada su juo nesusidūrėme: juk esame girdėję dažnesnį žodį garuoti ir nujaučiame, kokį atspalvį prie jo pridėtų priešdėlis nu-. Tai atrodo kaip paprastas reikalas, kurį galėtų automatiškai atlikti ir koks nors algoritmas.

Vis dėlto, toks algoritmas, apdorojantis vien rašytine forma pateiktus žodžius, galėtų lengvai apsirikti ir pamanyti, kad nugaruoti yra padarytas iš žodžio nugara – ne nu-garuoti, bet nugar-uoti! Galbūt tai reiškia kažką panašaus, kaip kumščiuoti ar pėduoti, tik pasitelkiant nugarą?

Pateikiame Jums 9 žodžius ir 9 neįprastas jų reikšmes, kurios galėtų kilti iš panašaus apsirikimo skaidant žodžius dalimis. Tačiau šie žodžiai ir jų reikšmės yra pateikti sumaišyta tvarka.

Pirmiausia, vilkdami žodžius į kitų žodžių vietas, atkurkite poras. Kiekvienas teisingas Jūsų atsakymas iškart supulsuos ir nusispalvins žaliai.

(4,5 taško)

atitrinti
‚laipsniškai tapti pėdos apatine dalimi‘
jonavietė
‚(su) tokia, kuri šiaip ne taip dar turi užstringantį balsą‘
leiskime
‚tokį linų gavybos įrenginį, kuris pavaldus kitam tokiam įrenginiui‘
nešyla
‚grąžinti į būklę, buvusią prieš padengimą itriu
padėti
unisono kūrimas‘
palingavę
‚ritualinė dovana, sudaryta iš medžio sulčių‘
paraudimas
‚į gervuogę panaši uoga, kurios galas švyti tamsoje‘
priminimas
‚automatizuotas siūlų supynimas judant grįžimo kryptimi‘
sulaukė
‚lengvos paniekos vertas asmuo, labai mėgstantis perkėlinėti daiktus‘

Antra, įvardykite bent tris veiksnius, kurie realiose situacijose (nebūtinai visose) žmonėms leidžia nedaryti tokių klaidų, kaip kad daro minėtasis algoritmas – tiek su pažįstamais, tiek ir su negirdėtais žodžiais. Atsakykite lietuvių arba anglų kalba:

(5,5 taško)

Atsakymai į šį klausimą vertinami automatiškai, pasitelkiant OpenAI kompanijos kalbos modelį GPT-3.5.

2 užduotis (15 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X2. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką apie tai. Kalbos X2 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Dalis raidžių vertimuose uždengta skaičiais. Jums nereikia atspėti, kas yra už jų. Uždengtas raides galite vartoti savo atsakymuose, įvesdami arba kopijuodami skaičius. Kai pateiksite visus teisingus vertimus, visas raides atidengsime!

Atkreipkite dėmesį, kad visi skaičiai, dengiantys raides, yra skirtingi, bet pačios raidės neretai kartojasi: pavyzdžiui, 98 ir 99 gali žymėti tą pačią raidę a. Tokiu atveju Jūsų atsakymuose skaičiai 98 ir 99 bus traktuojami tapačiai.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip užpildyti tokio tipo užduočių sprendimus.

Močiutė to pageidauja ir to ieško.

i ʝaXa to Xrotimai ke to Xsaxni

Tai yra uola ir du kaktusai.

ine XnaX XrasxoX ke XiX kakti

Kur tu randi traukinį?

pu vXiskiX to trenX

Tegul ji(s) vairuoja.

Xa oXiɣai

Aš pageidauju močiutės ir jos pasiūlymo man.

XrotimaX tin ʝaXa ke tin Xrotasi tis ʝa meXa

Aš pageidauju vairuoti.

(3/3 t.)

(0/3 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Jos pasiūlymas man yra ieškoti.

(3/3 t.)

(0/3 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Močiutė pageidauja traukinio, kurį aš vairuoju.

(3/3 t.)

(0/3 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tu randi močiutę, kurios pasiūlymo aš pageidauju.

(3/3 t.)

(0/3 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Vienas ir vienas yra du.

(3/3 t.)

(0/3 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

3 užduotis (16 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X3. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką apie tai. Kalbos X3 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Aš bijau jo(s).

waːkíàt͡s

Aš esu raudona(s).

wiːhiʃít͡s

Ji(s) manęs bijo.

wiːkíàt͡s

Ji(s) suplėšo (vienus) marškinius.

itúùxi rúkaraːt͡s

Ji(s) smulkiai supjausto morką.

ahí akut͡síʔri páwit͡sit͡s

Ji(s) išspardo morkas (į visas puses).

ahíʔo akut͡síʔri waːarapákit͡s

Ji(s) išspardo rudą kėdę (į dalis).

maʔíàʔkaːki akuʃíʔri arasákit͡s

Ji(s) burna išpurškia vandenį.

wirí rápakit͡s

Aš bijau jų.

waːwaːkíàt͡s

Ji(s) išardo tą kėdę.

maʔíàʔkaːkiʃ rúsakit͡s

Ji(s) yra geltona(s).

t͡síʔrit͡s

Ji(s) bijo vandens.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Ji(s) perkanda morką.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tie (vieni) marškiniai yra rožiniai.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Aš stambiai supjaustau morkas.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tai yra ropė.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Aš išbarstau ropes.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tai yra burokas.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Ta ropė yra ruda.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

4 užduotis (14 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X4. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką apie tai. Kalbos X4 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Tu matai akmenis ir bananus.

ᵐbe wə̆m a wið emarwə̆r

Šuo randa tave.

ŋaðaɸ ᵐbæ nə̆ðorakwə̆r

Tu džiovini trisdešimt šešis bananus.

ᵐbe ɸta wið eɸariwə̆r

Tu randi tik penkias žvaigždes.

ᵐbe komⁿd͡zo taᵐbuðuj kə̆ⁿd eðorakwə̆r

Varna mato saulę ir keturias kitas varnas.

kʷaðə̆ɸ eɸoð a næ asar kʷað emarwə̆r

Guli šeši akmenys.

niᵐbo wə̆m eðə̆n

Tu guli.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Saulė džiovina tik tave.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Žvaigždė džiovina akmenis.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tu matai trisdešimt varnų.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tu randi trisdešimt penkis bananus.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Guli dešimt šunų.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Tu matai keturiasdešimt šunų.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

5 užduotis (12 taškų)

Žemiau pateikti lietuviški sakiniai ir jų vertimai į tam tikrą kalbą – kol kas pavadinkime ją X5. Dalis vertimų yra praleista. Jūsų tikslas šioje užduotyje yra užpildyti juos – per tiek kartų, kiek norite. Už spėliojimą ir pakartotinius bandymus taškų anaiptol neatimsime – tai bene būtina užduoties atlikimo dalis!

Užpildę kiekvieną vertimą teisingai, iškart gausite atsaką apie tai. Kalbos X5 tikrąjį pavadinimą atskleisime, kai pateiksite visus teisingus atsakymus į šią užduotį. Tuo pat metu pateiksime aprašymą apie unikalesnes šios kalbos ypatybes.

Tekančiam vandeniui nėra nei dienos, nei nakties.

tækanti wanˀdæni næ iːraːˀ næi deːnaːs næi nakteːs

Šuo kaulą rado, randa ir ras.

ɕoː kauˀlan radaː randa ir ras

Ar eisi į gerus namus, kur yra duona?

æiseːˀ ɡu laboːˀs naːˀ namoːˀs naːˀ kur iːraːˀ doːˀnaːˀ

Kepimas yra ilgas, ar rengiesi jam?

kæptis æsti ilˀɡaːˀ rænɡeːˀ seːˀ ɡu jai

Kai diena ir naktis lygios, jie nesiprausia.

deːnai ir nakti liːˀɡjaːˀmus jeːˀ næ seːˀ prausja

Jau yra naktis, o aš matau miltus ir vandenį.

jau æsti naktis aː æʑ ræɡjoːˀ milˀtoːˀs ir wanˀdænin

Ar yra vanduo?

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Šuo mato namus.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Ėjimas į vandenį yra geras.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Aš rengiuosi kepimui.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Kai vanduo teka, aš matau save.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

Jie šalo, šąla ir šals.

(2/2 t.)

(0/2 t.)

Vertinama…

Užpildykite vertimą laukelyje aukščiau, įvesdami arba kopijuodami raides iš pavyzdžių. Kai reikiamos raidės uždengtos skaičiais, įveskite būtent juos.

6 užduotis (13 taškų)

Šioje užduotyje siūlome sukurti sakinių dėlionę. Skydelyje žemiau spauskite pliuso mygtuką (), kad sukurtumėte vieną dėlionės detalę. Tada lauke „Detalės tekstas“ įveskite kokį nors vieną žodį; jis pasirodys ant šios detalės. Analogiškai sukūrę dar kelias tokias detales (ankstesnes jų visada galite redaguoti ir trinti), galėsite parinkti joms netiesius kraštus (pvz. ). Taip apribosite, kurios detalės gali jungtis su kuriomis kitomis.

Iš Jūsų detalių repertuaro mūsų sistema imsis dėlioti įvairias eilutes (iki 10 detalių ilgio, imtinai). Bus laikoma, kad kiekvieno tipo detalių galima imti po neribotą skaičių. Kiekviena detalių eilutė, kurią bus galima sujungti tarpusavyje, ant savęs turės po sakinį (ar tiesiog žodžių seką). Dalis eilučių bus užbaigtos: tokiomis laikysime tas, kurios prasidės ir baigsis tiesiu kraštu – kaip kad   , bet ne  . Sakysime, kad Jūsų dėlionė generuoja tuos sakinius, kuriuos galima sudėlioti užbaigtomis detalių eilutėmis.

Siūlome vaizdo instrukciją, kaip naudotis žemiau pateiktu skydeliu.

Sukurkite tokią dėlionę (detalių repertuarą), kuri generuotų visus sakinius, išvardytus šiame sąraše, bet negeneruotų jokių kitų:

(sugeneruota sakinių teisingai: 0, sugeneruota pertekliškai: 0, trūksta: 1224)