VU FLF Atviroji lingvistikos olimpiada, 2023 m. pavasario turas

Prizų fonde turime šias knygas:

Pavadinimas Autoriai / redaktoriai Vienetai Skaityta?
Šiaurės žemaičių Skuodo zona: tekstai su komentarais Aleksas Girdenis 1 Ne
Grammatical Inference: Learning Automata and Grammars Colin de la Higuera 1 Taip (būklė puiki)
XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba Birutė Kabašinskaitė 1 Ne
Historical Grammar of Old Prussian Vytautas Mažiulis 1 Ne
Prūsų kalbos etimologijos žodynas Vytautas Mažiulis 1 Ne
Atsiminimų nuotrupos Jonas Palionis 1 Ne
Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m. Aldonas Pupkis 1 Ne
Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija, I tomas Vytautas Rinkevičius 1 Ne
Pranas Skardžius: gyvenimas ir darbas Albertas Rosinas 1 Ne
Lingvistika – irgi poezija. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai Gražina Rosinienė, Regina Venckutė 1 Ne
Baltistikos raštai Ferdinand de Saussure 1 Ne
What It All Means: Semantics for (Almost) Everything Philippe Schlenker 1 Ne
Rinktiniai raštai, VI tomas Pranas Skardžius 1 Ne
Baltistica, 56.2 tomas Bonifacas Stundžia (red.) 3 Ne
Baltistica, 57.1 tomas Bonifacas Stundžia (red.) 3 Ne
Baltistica, 57.2 tomas Bonifacas Stundžia (red.) 3 Ne
Žodžių darybos teorija Vincas Urbutis 1 Ne
Kalbotyra, 75 tomas Aurelija Usonienė ir kiti (red.) 1 Ne
Lietuvių kalbos enciklopedija autorių kolektyvas 1 Ne